ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Wetswijziging per 1-1-2013

01-01-2014

Voor het downloaden van de data uit de digitale tachograaf en de bestuurderskaarten treedt per 1 januari 2013 een wijziging op:
 
Bestuurderskaarten
Bestuurderskaarten moeten uiterlijk 1 maal per 28 dagen worden gedownload (was 1 maal per 3 weken). Dat betekent dat uw werkgever eenmaal in de 28 dagen de gegevens moet kopiëren vanuit uw bestuurderskaart naar een computer op de zaak.

Digitale tachograaf
De digitale tachograaf moet uiterlijk 1 maal per 90 dagen worden gedownload (was 1 maal per 3 maanden). Dat betekent dat uw werkgever eenmaal in de 90 dagen de gegevens moet kopiëren vanuit de tachograaf naar een computer op de zaak.

Downloaden van gegevens uit de tachograaf
Natuurlijk mogen de data ook vaker worden uitgelezen. Let er op dat de bestuurderskaart regelmatig moet worden gedownload omdat anders data wordt overgeschreven.

Bewaren gegevens
Vanuit het ArbeidsTijdenBesluit Vervoer moet u de schijven en/of electronische data minstens 1 jaar bewaren. Het kan zijn dat u dezelfde gegevens op basis van andere regels (bv belasting) langer moet bewaren.
Wettelijke tekst in de Regeling Tachograafkaarten:
Artikel 11
De in het controleapparaat geregistreerde gegevens worden door de werkgever of de persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet tenminste elke 90 dagen met behulp van de bedrijfskaart overgebracht naar de vestiging van die werkgever of die persoon.
De gegevens op een bestuurderskaart worden door de werkgever of de persoon als bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet tenminste elke 28 dagen overgebracht naar de vestiging van die werkgever of die persoon.

Ga terug