ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Schade aan belading

Indien de wijze van belading in redelijkheid geacht moet worden voldoende te zijn afgestemd op het voorkomen van schade tijdens het vervoer en er ontstaat alsnog aanzienlijke schade, wat dan?.

In welke mate is dan het rijgedrag van de chauffeur van invloed op de ontstane schade van belading?

Een analyse van de gereden route van laad- tot los adres kan duidelijkheid geven wat er tijdens de route is voorgevallen en of heeft plaatsgevonden. Dit kan zowel van de analoge schijf als uit de digitale tachograaf-data.
Niet alleen de rijstijl word gedetailleerd geanalyseerd, maar ook (extreem) grote remvertragingen worden geselecteerd.

Ook andere afwijkende registraties zoals het (tijdelijk) verlaten van de wegverharding en abrupte stuurbewegingen kunnen mogelijk worden vastgesteld.

Resumé:  De analyse kan duidelijk inzicht geven in de toedracht van de schade aan de lading!