ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Schade aan belading

ITAS-Systems Tachograaf Analyses: Optimalisatie voor Schadepreventie en Diefstalopsporing

Hoe tachograaf analyses schade schuldvraag kan achterhalen
Bij het transport van goederen is het cruciaal dat de belading op een dusdanige manier wordt uitgevoerd dat schade tijdens het vervoer wordt geminimaliseerd. Maar wat gebeurt er als de belading correct is uitgevoerd en er toch aanzienlijke schade of diefstal van lading optreedt?

De Invloed van Rijgedrag op Schade aan Belading
Een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien, is het rijgedrag van de chauffeur. Zelfs met de best mogelijke belading kan onverantwoord rijgedrag leiden tot schade aan de lading. ITAS-Systems biedt uitgebreide analyses van tachograafgegevens om deze invloed te beoordelen.

Routeanalyse van Laad- tot Losadres
Door een gedetailleerde analyse van de gereden route te maken, kunnen wij vaststellen wat er precies is voorgevallen tussen het laad- en losadres. Dit kan zowel op basis van analoge schijven als digitale tachograafdata. Deze gegevens geven inzicht in het rijgedrag en kunnen potentiële oorzaken van schade en verdwenen lading identificeren.
We kunnen ook de route nagaan en uitzoeken als deze niet bekend is.

Gedetailleerde Rijstijlanalyse
Onze analyses gaan verder dan alleen de snelheid. We kijken naar:
- Rijstijl: Gedetailleerde beoordeling van rijgedragspatronen.
- Remvertragingen: Identificatie van (extreem) grote remvertragingen.
- Afwijkende Registraties: Zoals het tijdelijk verlaten van de wegverharding en abrupte stuurbewegingen.
- Verdwenen Lading en Diefstal: Detectie van verdachte stops en afwijkingen in de route die kunnen wijzen op diefstal.

Voordelen van Tachograaf Analyses
-
Achterhalen van Schade en Diefstal: Door inzicht te krijgen in de route, het rijgedrag en verdachte activiteiten kan de schuldvraag weerlegd worden.

ITAS-Systems biedt hiermee een krachtige tool voor bedrijven die de schade aan belading willen minimaliseren en de kans op diefstal willen verkleinen. Onze analyses zorgen voor duidelijke inzichten en helpen bij het implementeren van effectieve preventieve maatregelen.

Conclusie
Tachograaf analyses spelen een essentiële rol in het begrijpen en verbeteren van de impact van rijgedrag op de conditie van de belading en in het detecteren van diefstal. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en gedetailleerde data-analyse, helpt ITAS-Systems bedrijven niet alleen om schade en diefstal te beperken maar ook om operationele kosten te verlagen en de veiligheid te verhogen.
De analyse kan duidelijk inzicht geven in de toedracht van de schade aan de lading!