ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Over Ons

 
ITAS Bedrijfsfilm

Bewezen in de praktijk
De resultaten van ITAS analyse zijn verrassend en laten zien dat er veel te besparen valt. Deze analyses geven niet alleen u als ondernemer een veelheid aan mogelijkheden voor kostenoptimalisering van het wagenpark, maar ook wordt de levensduur van uw kostbare vervoermiddelen aanzienlijk verlengd, de restwaarde verhoogd en vindt er minder schadelijke uitstoot plaats. Economisch en ecologisch bewust rijden gaan dus dankzij ITAS hand in hand.

ITAS vraagt geen investering
ITAS heeft nog een belangrijk voordeel. Dankzij, door ITAS-Systems ontwikkelde, (microscopische) scan apparatuur en speciale software wordt alle bovengenoemde informatie gehaald uit zowel de analoge als de digitale tachograaf. U hoeft zelf dus niet te investeren in dure boordcomputers blackboxen, software, CANbus-verbindingen communicatiekosten of abonnementen.

ITAS verlaagt uw kosten
ITAS helpt u als ondernemer uw kosten te verlagen, slijtage te verminderen en uw effectiviteit te verhogen. Deze analyses geven u inzicht in het actuele brandstofverbruik, rijstijl, slijtage, veiligheid, fraude en onderhoudskosten. Hiernaast krijgt u ook inzicht in de verschillen tussen merken / modellen voertuigen onderling. Het analyseren geschiedt op basis van rangschikking per vervoer/transportsector: Nationaal-, Internationaal- of personenvervoer, distributie, container- of volume transport, koeriers- en bodediensten, enz.

ITAS spaart het milieu
Met ITAS bereikt u een realistische besparing van 3% tot 12%.
Besparingen zijn o.a. lager brandstofverbruik, veel lagere onderhoudskosten, minder slijtage aan banden en remmen, minder reparaties, minder emissie in de vorm van CO2, NOx en fijn stof. De natuur heeft er 500.000 jaar over gedaan om de olie te produceren die de mensheid nu in één jaar verbruikt. ITAS levert een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de CO2 uitstoot. Elke bespaarde liter diesel betekent 2,6 kilo CO2 minder in de atmosfeer.