ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Fleetrepair en ITAS-Systems

ITAS-Systems BV houdt zich onder meer bezig met tachograafanalyse ten behoeve van rijstijl van chauffeurs met als doel om kans op schades en daarmee de kosten van het wagenpark verder terug te dringen. Voorkomen is beter dan genezen...” Een veelgehoord argument dat te pas en te onpas de revue passeert. FleetRepair en ITAS zetten die woorden echter om in concrete daden.

Klik hieronder voor onze brochure:
Brochure FleetRepair en ITAS