ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Het Nieuwe Rijden

Onze doelstellingen
ITAS tachograaf analyse laat zien dat er overal nog veel op brandstof en levensduur van het wagenpark te besparen valt. Door op de juiste wijze te monitoren en sturing (informatie) te geven aan chauffeurs over hun rijstijl zal een forse brandstof en materiaal besparing gerealiseerd worden. Met ITAS bereikt u een realistische besparing van minimaal 3% tot wel 12% zonder extra investeringen. Vanaf oktober 2012 is een unieke samenwerking met het IvDM => Instituut voor Duurzame Mobiliteit (beter bekend als Het Nieuwe Rijden) gestart. Onze gezamelijke doelstelling t/m 2014 is: Het reduceren van 60.000 ton CO2. Dit is een brandstofbesparing van gemiddeld 7% bij onze klanten.Over Het Nieuwe Rijden
Het programma Het Nieuwe Rijden is in 2000 opgezet door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2010 is het programma overgedragen aan het Instituut voor Duurzame Mobiliteit te Nieuwegein. Het programma beoogt 1 Megaton CO2 uitstoot te vermijden, dat vergelijkbaar is met de vermeden uitstoot als circa 3 miljoen automobilisten Het Nieuwe Rijden een jaar lang toepassen in hun dagelijkse autoritten. Het Nieuwe Rijden ondersteunt daarvoor initiatieven die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot door gedragsverandering en bewustwording bij bestuurders van auto’s, vrachtwagens en bussen.