ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

HNR rijstijl analyse

Bewezen in de praktijk
ITAS-Systems levert ook kennis en kunde op het gebied van brandstof en kosten reductie met behulp van de (digitale en analoge) tachograaf gegevens. Mede door de jarenlange ervaring staan wij bekend als de specialisten op dit gebied en kunnen wij aantoonbare kostenreducties bereiken tot wel 12%.

De resultaten van ITAS analyse zijn verrassend en laten zien dat er veel te besparen valt. Deze analyses geven niet alleen u als ondernemer een veelheid aan mogelijkheden voor kostenoptimalisering van het wagenpark, maar ook wordt de levensduur van uw kostbare vervoermiddelen aanzienlijk verlengd, de restwaarde verhoogd en vindt er minder schadelijke uitstoot plaats. Economisch en ecologisch bewust rijden gaan dus dankzij ITAS hand in hand.

ITAS verlaagt uw kosten
ITAS helpt u als ondernemer uw kosten te verlagen, slijtage te verminderen en uw effectiviteit te verhogen. Deze analyses geven u inzicht in het actuele brandstofverbruik, rijstijl, slijtage, veiligheid, fraude en onderhoudskosten. Het analyseren geschiedt op basis van rangschikking per vervoer/transportsector: Nationaal-, Internationaal- of personenvervoer, distributie, container- of volume transport, koeriers- en bodediensten, enz.

ITAS vraagt geen investering
ITAS heeft nog een belangrijk voordeel. Dankzij, door ITAS-Systems ontwikkelde, (microscopische) scan apparatuur en speciale software wordt alle bovengenoemde informatie gehaald uit zowel de analoge als de digitale tachograaf. U hoeft zelf dus niet te investeren in dure boordcomputers blackboxen, software, CANbus-verbindingen communicatiekosten of abonnementen.

ITAS spaart het milieu

Met ITAS bereikt u een realistische besparing van 3% tot 12%.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn de besparingen o.a.
lager brandstofverbruik, veel lagere onderhoudskosten, minder slijtage aan banden en remmen, minder reparaties, minder emissie in de vorm van CO2, NOx en fijn stof. De natuur heeft er 500.000 jaar over gedaan om de olie te produceren die de mensheid nu in één jaar verbruikt. ITAS levert een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de CO2 uitstoot. Elke bespaarde liter diesel betekent 2,6 kilo CO2 minder in de atmosfeer.
ITAS zorgt voor lagere verzekeringspremies

ITAS ongevalanalyse zorgt ook voor schadepreventie aan materiaal en kostbare lading. Gebleken is dat 92% van alle door ITAS geanalyseerde ongevallen voort kwam uit menselijk falen. Vaak wordt onnodig risico genomen door werkdruk, te krappe routeplanning, files en gemakzucht.

ITAS detecteert fraude
En ‘last but not least” chauffeursfraudedetectie. ITAS geeft aan of de betreffende chauffeur in een verhoogde risicogroep valt, welke gedurende een bepaalde rijperiode de tachograaf en/of snelheidsbegrenzer hebben uitgeschakeld. Het tussentijds verwisselen van de tachograafschijf, of het verbuigen van de snelheidregistratiestift, of gebruik van een magneet bij de versnellingsbak. ITAS fraudedetectie levert zo een belangrijke aanvulling op uw schadepreventieplan.