ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Wat doen we precies?
ITAS-SYSTEMS is de expert in de Benelux voor tachograafdata analyse en heeft al meer dan 38 jaar ervaring in analoge en digitale tachograafdata analyses en ontwikkelt intelligente informatie voorzieningen die de logistieke keten helpt om kosten en milieu te sparen.
Opleiding en training van managers, wagenparkbeheerders, instructeurs en chauffeurs.

Bewezen in de praktijk
De resultaten van ITAS analyse zijn verrassend en laten zien dat er veel te besparen valt. Deze analyses geven niet alleen de ondernemer een veelheid aan mogelijkheden voor kostenoptimalisering van het wagenpark, maar ook wordt de levensduur van zijn kostbare vervoermiddelen aanzienlijk verlengd, de restwaarde verhoogd en vindt er minder schadelijke uitstoot plaats. Economisch en ecologisch bewust rijden gaan dus dankzij ITAS hand in hand.

Actuele ontwikkelingen in de markt?
Vanaf oktober 2012 is een unieke samenwerking met het IvDM => Instituut voor Duurzame Mobiliteit (beter bekend als Het Nieuwe Rijden) gestart.
Onze gezamenlijke doelstelling van Itas systems en het IvDM t/m 2014 is; Het reduceren van 60.000 ton CO2 uitstoot. Dit is een brandstofbesparing van minimaal 3% tot wel 12% bij onze klanten.

Hoe spelen wij daar op in?
Door op de juiste wijze te monitoren en sturing (informatie) te geven aan chauffeurs op hun rijstijl zal een forse brandstof en materiaal besparing gerealiseerd worden. Met ITAS bereikt u een realistische besparing van minimaal 3% tot wel 12% zonder extra investeringen.
De specifieke trajecten welke hierop aansluiten zijn om de opleiders, rijscholen en instructeurs over het gehele land te faciliteren met een nauwkeurige rapportage van hun huidige rijstijl.
De opleiding en training zal daardoor aanzienlijk efficiënter verlopen.

ITAS vraagt geen investering
ITAS heeft nog een belangrijk voordeel. Dankzij, door ITAS-Systems ontwikkelde, (microscopische) scan apparatuur en speciale software wordt alle bovengenoemde informatie gehaald uit zowel de analoge als de digitale tachograaf. U hoeft zelf dus niet te investeren in dure boordcomputers blackboxen, software, CANbus-verbindingen communicatiekosten of abonnementen.

Alleen de dienstverlening wordt in rekening gebracht.