ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Download Procedure

Analyse Digitale Tachograaf bestanden:
 
Vanaf heden is het mogelijk om de rijstijl van de chauffeurs te analyseren waaruit is vast te stellen in welke mate het voertuig gebruikt wordt.
Ook een ongeval of ander voorval is te analyseren waarbij een voertuig betrokken is waarin een digitale tachograaf zit gemonteerd.
De wettelijke invoering in de Europesche Gemeenschap van het EG-controleapparaat
Digitale Tachograaf (DTCO 1381) was in mei 2006 en alleen voor de nieuw op kenteken gestelde voertuigen welke voorheen ook tachograafplichtig waren.

ITAS Systems B.V. is als partner in business van Siemens VDO Trading B.V. betrokken bij alle aspecten welke daaruit voortvloeien.
Door deze ruime ervaring en ruim dertig jaar analyseren van analoge tachograafschijven kunnen wij voor u een zeer nauwkeurig analyserapport aanleveren met eventuele bijbehorende grafieken.

Wat zijn de gegevens welke noodzakelijk zijn om een (correcte) rijstijl- en of ongevalsanalyse vanuit de digitale bestanden uit te kunnen voeren.

1. Een gedownload bestand van de digitale tachograaf van het betreffende voertuig.
2. Welke chauffeursna(a)m(en)?, er kunnen meerdere chauffeurs op het voertuig gereden hebben.
3. Welke keuze rapport; brandstofreductie, acceleratie-remgedrag(onderhoudskosten) of schadepreventie?.
4. Welke periode in seconden, minuten, uren, dagen of gehele periode wilt u dat er geanalyseerd wordt?.
5. Wat zijn uw specifieke vragen m.b.t. de rijstijl, het ongeval of gebeurtenis?.
6. Welke download hebben we nodig; bestandsnaam begint met M (massa) bestand en heeft extentie (eindigt) met .DDD

Opmerking:
Bij een ongevalanalyse moet het bestand bij de eerste generatie tachografen t/m
versie 1.2 binnen 24 rijuren na het ongeval en vanaf de 1.3 versie binnen 168 rijuren gedownload zijn!!!.

Deze M bestand(en) kunt u per E-mail sturen naar itas@itas-systems.nl
Het is ook mogelijk om een downloadkey naar ons te versturen c.q. af te geven welke we na het downloaden van de M bestanden retourneren.
De chauffeurspas biedt onvoldoende gegevens om een analyse uit te kunnen voeren.