ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Programma Het Nieuwe Rijden behaalt 50% meer dan CO2-reductiedoel

23-12-2020

PERSBERICHT
Programma Het Nieuwe Rijden behaalt 50% meer dan CO2-reductiedoel.

Met de afronding van het vierjarige programma Het Nieuwe Rijden sluit het Instituut voor Duurzame Mobiliteit met succes Het Nieuwe Rijden programma af waarin door 20 CO2-reducerende duurzame initiatieven in totaal circa 1,5 Megaton minder CO2 in het Nederlandse verkeer is uitgestoten. ITAS Systems heeft met succes hieraan bijdragen.

Op 2 september 2010 kreeg het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (destijds nog Ministerie van Verkeer en Waterstaat) om het Het Nieuwe Rijden (HNR)-programma uit te voeren in de periode 2010 tot en met 2014. Met als doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop-, reis- en rijgedrag om daarmee de uitstoot van C02 in Nederland met minimaal één miljoen ton (structureel) te reduceren.

“Om het doel te realiseren heeft IvDM 20 C02-besparende projecten en initiatieven uit de markt geacquireerd en ondersteund in de vorm van co-financiering”, aldus Albert Lusseveld, programma manager van Het Nieuwe Rijden. “Denk aan hele concrete middelen om rijgedrag te verduurzamen zoals innovatieve e-learnings en praktijkopleidingen, brandstofbesparingsprogramma’s, inzet van serious games en apps. Alles gericht op de bestuurder van voertuigen om Het Nieuwe Rijden te stimuleren”. ITAS Systems heeft hieraan concreet en met succes bijgedragen door het in de markt zetten van het analyseren van de algehele rijstijl van de chauffeurs middels de tachograafdata. Hiermee wordt o.a. de gerealiseerde brandstofbesparing c.q. CO2 reductie inzichtelijk gemaakt en wordt een blijvend en bewust HNR-rijgedrag bij de chauffeurs gecreëerd.

HNR project besparing CO2 - totaal 1.000.000.000 kilogram reductie 100,01 %.
ITAS systems project behaalde een reductie van 8,28 %

Reductiedoel HNR-programma bereikt

“CO2 reductie in verkeer via tachograaf data” droeg bij aan het reduceren van CO2 -uitstoot in het Nederlandse verkeer door bewustwording over Het Nieuwe Rijden te vergroten en bestuurders van voertuigen aan te zetten tot Het Nieuwe Rijden. Op basis van de uitgevoerde projectactiviteiten en bereikte resultaten, heeft het HNR-programma in totaal een verondersteld CO2-reductie-effect weten te bereiken van circa 1,5Mton, waarvan het grootste deel in 2013 en 2014 gerealiseerd is. Hiermee is de reductiedoelstelling behaald. Een overzicht van de CO2-reducerende projecten vindt u op www.hetnieuwerijden.nl

December 2014

Contact
Meer informatie:
ITAS Systems B.V.
Tel. 040 8450979
Gsm 0653 498713
itas@itas-systems.nl    www.itas-systems.nl

Ga terug