ITAS gaat partnership aan met het IvDM voor duurzaam rijden

Persbericht

07-03-2020

Brandstofkosten besparen met de tachograaf
De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de 3500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. De tachograaf is bedoeld om de naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Maar de tachograaf biedt ook waardevolle informatie over de rijstijl van de chauffeur. ITAS Systems BV. (Internationaal Tacho Analyse Systeem) ontsluit deze waardevolle informatie naar haar klanten wat hen de mogelijkheid biedt om brandstof te besparen, schade te reduceren, uitstoot van CO2 te verlagen en veiligheid in het verkeer te vergroten. Om deze reden is het Instituut van Duurzame Mobiliteit in 2013 een meerjarige samenwerking met ITAS aangegaan vanuit het beleidsprogramma Het Nieuwe Rijden, dat als doel heeft de CO2-uitstoot met 1 Megaton te verlagen in het Nederlandse verkeer.

Samenwerking ITAS Systems en Het Nieuwe Rijden
Door dit partnership met ITAS wordt daadwerkelijk gestreefd naar het verminderen van CO2 uitstoot door gedragsverandering van de chauffeurs. Duurzaam rijden is besparen op brandstof, waardoor gemiddeld per chauffeur 3.8 ton CO2-reductie plaatsvindt. Zonder investeren in hard- of software, kunnen transportbedrijven daarmee toch een groot verschil maken.

Enkel de dienstverlening zijn kosten!

Hoe werkt het?
De analyses werken met de standaard onboard tachograaf- systemen. Periodiek analyseren en rapporteren van het rijgedrag van chauffeurs staat aan de basis, het belangrijkste daarbij is dat daardoor een blijvend effect realiseerbaar is. Ook zijn de HNR analyserapporten uiterst geschikt voor Opleidingsinstituten voorafgaande aan een Opleiding en Training en daarnaast toepasbaar voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Resultaat: brandstofbesparing, minder onderhoudskosten en langere levensduur wagenpark
Naast het besparen van brandstof ook het beperken van de onderhoudskosten en gelijktijdig het verlengen van de levensduur van het wagenpark. En natuurlijk: veiliger rijden, minder schades en ongevallen waardoor beheersbare premies en hogere werknemerstevredenheid.

Blijvend Besparen!
Door in de toekomst generaal een beloningssysteem in te voeren voor chauffeurs welke bovengemiddeld presteren zal het blijvend effect gewaarborgd blijven!

Over ITAS Systems BV
ITAS-SYSTEMS is de expert in de Benelux voor tachograaf analyses en heeft al meer dan 30 jaar ervaring in analoge en digitale tachograaf analyses. ITAS tachograaf analyse laat zien dat er overal nog veel op brandstof en levensduur van het wagenpark te besparen valt. Door op de juiste wijze te monitoren en sturing (informatie) te geven aan chauffeurs over hun rijstijl zal een forse brandstof en materiaal besparing gerealiseerd worden. Met ITAS bereikt u een realistische besparing van minimaal 5% tot wel 20% zonder extra investeringen. Vanaf Januari 2013 is een unieke samenwerking met het IvDM => Instituut voor Duurzame Mobiliteit (beter bekend als Het Nieuwe Rijden) gestart. Onze gezamelijke doelstelling t/m 2014 is: Het reduceren van 60.000 ton CO2. Dit is een brandstofbesparing van gemiddeld 7% bij onze klanten.

Over Het Nieuwe Rijden
Het programma Het Nieuwe Rijden is in 2000 opgezet door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2010 is het programma overgedragen aan het Instituut voor Duurzame Mobiliteit te Nieuwegein. Het programma beoogt 1 Megaton CO2 uitstoot te vermijden, dat vergelijkbaar is met de vermeden uitstoot als circa 3 miljoen automobilisten Het Nieuwe Rijden een jaar lang toepassen in hun dagelijkse autoritten. Het Nieuwe Rijden ondersteunt daarvoor initiatieven die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot door gedragsverandering en bewustwording bij bestuurders van auto’s, vrachtwagens en bussen.

Ga terug